top

Rådgivning

En kontakt til Dansk Sintermetal A/S er en kontakt til mange års erfaring, teknisk rådgivning på højt niveau og et produktionsapparat med ressourcer til de store serie produk­tioner og fleksibilitet til de små special produktioner. 

Dansk Sintermetal A/S tilbyder:

  • Tæt dialog så tidligt som muligt i udviklingsfasen, så vi kan drage fuld nytte af fordelene ved pulverpresning og dermed begrænse omkostningerne.
  • Rådgivning i forbindelse med konvertering af eksisterende emner til pulverpresning for at spare omkostninger. 
  • At lave en personlig præsentation for Deres konstruktions-/ udviklingsafdeling om fordelene ved pulverpresning, og hvad man skal være opmærksom på mht. design.
  • Rådgivning vedrørende egnet sintermateriale på baggrund af oplysninger om emnets funktion.
     

Har De behov for højt belastede eller komplekse emner ? Eller søger De emner i blødmagnetisk materiale, så er De kommet til det rette sted.

Vores erfaring med konventionel pulverpresning bygger på mangeårige samarbejder med danske såvel som europæiske industrivirksomheder.