top

Slutinspektion

Dokumenteret kvalitet på et højt niveau er en selvfølgelighed for os. Kvalitetsstyring efter ISO 9001 og anvendelsen af statisk proceskontrol er nogle af midlerne til at realisere det.

Som den første pulvermetallurgiske virksomhed i Europa, blev Dansk Sintermetal A/S certificeret i henhold til ISO 9001 allerede i 1990. Det doku­menterede kvalitetsstyringssystem er således i høj grad indarbejdet i orga­nisationen. Kvalitet er et anliggende som vedrører alle medarbejdere hos os.

I kombination med en målrettet uddannelse af medarbejderstaben, anvender vi den nyeste teknologi til at sikre optimale produktions­processer og en ensartet høj kvalitet. 

Vort kvalitetsstyringssystem er end­videre auditeret og godkendt af kunder indenfor bil sektoren, hvor god­kendelseskriterierne er mere omfat­tende end i ISO 9001.