top

Produkter

Pulverpressede komponenter i blødmagnetiske materialer anvendes i stigende gradi såvel AC som DC applikationer.

Den primære årsag er at pulverpresning giver muligheder for fremstilling af komplekse emnegeometrier på en rationel og billig måde, samtidig med at udviklingen af nye materialer og sofistikerede produktionsmetoder åbner nye applikationsmuligheder. 

Soft Magnetic Composites – eller i daglig tale SMC – er et eksempel på udviklingen indenfor blødmagnetiske materialer.

Disse materialer er udviklet specielt med sigte på AC applikationer, hvor det ofte er en fordel med høj resistivitet, fordi det reducerer hvirvelstrømstabet.

I SMC er de enkelte pulverpartikler belagt med et isolerende lag, som sikrer at den færdige komponent kommer til at bestå af utallige, individuelt isolerede jernpartikler – altså et materiale som udviser meget lave hvirvelstrømstab og – i modsætning til lamineret jern - isotropiske magnetiske egenskaber.

Typiske indsatsområder er statorer til elektriske motorer, transformatorer og kerner til tændingssystemer samt sensorer. 

Ud over SMC materialerne, har vi hos Dansk Sintermetal også mangeårige erfaringer med en række andre blødmagnetiske materialer, rækkende fra rent Fe, over Fe-P til Fe-50%Ni.