top

Spåntagende bearbejdning

Sintrede emner kan som hovedregel bearbejdes fuldstændigt som de tilsvarende massive materialer.

Dansk Sintermetal A/S udfører standardmæssigt bl.a. drejning, boring, gevindskæring, fræsning og slibning på en lang række emner.

Behovet for spåntagende bearbejdning kan opstå af forskellige årsager.

Huller placeret i presseretningen kan frembringes under presningen, men huller placeret på tværs af presseretningen kræver efterfølgende boring. 

Er der behov for gevind, vil disse altid blive skåret efter sintringen.

Når en geometri af pressetekniske årsager ikke lader sig frembringe ved pulverpresningen, kan fræsning komme på tale, og er der krav om meget snævre tolerancer mht. planhed kan eksempelvis drejning eller slibning være en mulighed.