top

Montage

Dansk Sintermetal A/S tilbyder forskellige typer af montagearbejde i forbindelse med leverancerne af sintrede komponenter.

Eksempler herpå er ipresning af selvsmørende lejer og/eller stifter i de sintrede emner.

Endvidere udføres sammenføjning af to eller flere sintrede emner i de tilfælde, hvor emnegeometrien af procestekniske årsager ikke lader sig fremstille ved pulverpresning af ét emne.

Ved at opdele emnet i to eller flere dele som efterfølgende samles, opnås ofte en attraktiv løsning

I sådanne tilfælde kan sammenføjningen finde sted såvel før som efter sintringen.

Finder sammenføjningen sted før sintringen, kan man, ved at udføre de involverede emner i forskellige materialer med forskelligt sintringssvind, etablere særdeles stærke sammenføjninger.