top

Materiale standarder

Indenfor pulvermetallurgien - eller mere specifikt, pulverpresning - findes der internationale standarder såvel som nationale standarder og endda firmastandarder, til beskrivelse af sinterede materialer.

Blandt de nationale standarder har især den tyske DIN 30910, og i mindre grad de svenske (SIS) og Franke (NF) været fremherskende i Europa.

Fremkomsten af en anvendelig ISO-standard, ISO 5755, betyder imidlertid at de nationale standarder formodentlig langsomt vil miste deres betydning.

Anvendelse af firmastandarder eller fimabetegnelser for sintrede materialer er udbredt, men som hovedregel unødvendig og/eller uhensigtsmæssig, og bør i videst mulig omfang undgås.