top

Monteringsforskrifter uden flange

Ø tolerancer m6
Monter lejerne med en presse og anvend en dorn for korrekt tollerance for at opnå:
En perfekt opretning
De rigtige sluttolerance


Leje i fri tilstand
Ø 1 cylindrisk leje F7    
Ø 1 flangeleje F8    
Ø 2 cylindrisk leje s7    
Ø 2 flangeleje s8


Hus i jern
Ø tolerance H7    
Grebet mellem leje og hus og sluttolerance på boringen i lejet bliver H7 ved anvendelse af oprevet hul i jernhus.
Ved alle andre typer hus rådfør Dem venligst med os.


Leje efter ipresning
Ø tolerancecylindriske lejer H7*    
Flangelejer H8
* for cylindriske lejer med indv. diameter 60 mm er tolerancen H8


Aksel
Ø tolerance f7    
Stål HB 80-120
Overfladebeskaffenhed:
Helst poleret


Ved alle andre huse (ikke robuste og alle andre materialer) er spændingsforholdene forskellige, og der må forudses praktiske forsøg for at fastlægge udboringens tolerancer.
Rådfør Dem med os