top

Plastimprægnering

En af de specielle egenskaber ved sintrede materialer er at de er porøse. Dette er en egenskab, som udnyttes ved fremstilling af sintrede filtre og selvsmørende lejer, og som gør kalibrering af sintrede emner mulig.

I de fleste tilfælde er porøsiteten ikke af praktisk betydning. I andre tilfælde er porøsiteterne uønskede og må derfor elimineres. 

Dette er for eksempel tilfældet hvis emnerne skal være tryktætte (f.eks. når de indgår i et hydraulisk system), eller hvis emnerne skal igennem en overfladebehandling, hvor der kan være en risiko for at procesvæsker fanges i porøsiteterne.

I sådanne tilfælde forsegles porøsiteterne. 

Dette kan gøres ved imprægnering med en polymer (plast), dampbehandling, eller ved infiltrering med et metal med et lavere smeltepunkt end selve emnets.

Plastimprægnering giver den bedste tæthed, det er således muligt at opnå en tryktæthed på op til 20 bar i kvælstof. Den anvendte polymer er varmebestandig op til 200 °C konstant.