top

Værktøjsfremstilling

De nødvendige værktøjer – hvad enten der er tale om presseværktøjer, kalibreringsværktøjer, eller bearbejdningsfixturer - konstrueres og fremstilles i vor egen værktøjsafdeling, hvor vi råder over alle nødvendige maskiner for avanceret værktøjsfremstilling. Herved kan vi sikre såvel kvalitet som leveringstid.

Den store og avancerede maskinpark sikrer, at vore værktøjer fremstilles i nøje overensstemmelse med specifi­kationerne, og at den nødvendige fleksibilitet og kapacitet er til stede.

Eget værktøjsmageri sikrer også stor fleksibilitet hvis ændringer ønskes, eller ved hastesager hvis uheldet er ude.