top

Firmaprofil

Vore produkter er pulverpressede komponenter.

Nøgleordene er

  • KVALITET
  • FLEKSIBILITET
  • SIKKERHED
  • LØNSOMHED

Hos Dansk Sintermetal A/S har vi siden etableringen i 1959 arbejdet ud fra den grundlæggende filosofi, at konkur­renceevne er et koncentrat af fire nøg­leord: kvalitet, fleksibilitet, sikkerhed og lønsomhed. 

Som underleverandør af pulverpres­sede komponenter til betydende indu­strivirksomheder nationalt og inter­nationalt, har denne filosofi sikret vor fortsatte succes og udvikling

Samarbejde sikrer maksimal lønsomhed

Et tæt samarbejde mellem under­leverandør og producent spiller en afgørende rolle på nutidens stærkt konkurrenceprægede markeder.

Gennem rådgivning alle­rede i designfasen er Dansk Sintermetal A/S med til at sikre Dem teknisk og økono­misk optimale løsninger i forbindelse med udvikling og markedsføring af nye produkter.

Ved fortsat udvikling af processer og procesudstyr, investering i avanceret teknologi samt allokering af ressourcer til personaleuddannelse, investerer Dansk Sintermetal A/S i fremtiden. Kun herved kan vi også fremover sikre vore kunder optimale løsninger.

Udgangsmaterialet er metalpulver.
Produkterne er mekaniske komponenter efter kundespecifikation. 

Hos Dansk Sintermetal A/S arbejder vi med en serie af forskellige legerings­systemer, spændende fra blødmag­netiske materialer over rustfaste stål og high performance stål, til kobber­ baserede legeringer som bronze og nysølv.