top

Sintring

Efter presningen skal emnerne sintres for at opnå de ønskede egenskaber. 

Ved sintringen etableres de sluttelige mekaniske egenskaber, ligesom såvel de magnetiske egenskaber (for blødmagnetiske emner) som korrosionsbestandigheden af emner i rustfrit stål, kan påvirkes væsentligt. 

Sintringen sker oftest i en båndovn i en kontrolleret atmosfære.

Sintringen er en varmebehandling, som typisk finder sted ved en temperatur nogle hundrede grader under basismaterialets smeltetemperatur. Stål sintres således som hovedregel ved 1120 °C.

Under sintringen gror pulverkornene i emnet sammen gennem en atomar diffusionsproces, og de sluttelige egenskaber frembringes.

Bortset fra et mindre sintringssvind, bevares den emnegeometri, som blev dannet ved presningen.

Sintringen finder sted i en beskyttelsesgas og under stærkt kontrollerede forhold i en ovn, bestående af en forvarmezone (hvor smøremidlet i pulverblandingen afdrives), en sintringszone og en afkølingszone.

Med sintringen er den pulvermetallurgiske basisproces færdig.

Afhængigt af kravene til det færdige emne, fortsættes ofte med en eller flere efterbehandlinger.