top

Tilladelige belastninger m. flange

2 principielle parametre har betydning ved anvendelse af selvsmørende lejer:
1. Akslens glidehastighed
2. Den specifikke belastningBegreberne P og VDisse 2 parametre er forbundne under visse betingelser af forholdet:

P Belastning i kp/cm2 af den projicerede leje- flade (Ø indv. x lejets længde X
V Akslens linære hastighed i m/sek  = 18 Den max. værdi for olie-stål og bronze

Denne værdi kan måske forhøjes betydeligt efter de særlige betingelser:  akslens hårdhed og finish - opretningen - kast - ekstra smøring. 

 1.eks.: 
Hvor stor er den tilladelige belastning for et leje med Ø indv. 20 mm, længde 25 mm og hastighed af aksel 1000 °/m? 

 Løsning:
I kurvediagrammet inder punktet diagram findes ved skæring mellem den lodrette linie for 1000 °/m og kurven for Ø 20 aksel og videreføring vandret til skalaen yderst til venstre: 

 P = 18 kp pr. cm2 af den projicerede flade. 

Den projicerede flade er:
2 cm (Ø indv.) x 2,5 cm (længde) = 5 cm2 

 Den størst tilladelige belastning på dette leje er:
18 kp/cm2 x 5 cm2 = 90 kp 

 2.eks.:
Bestem lejets nødv. længde. Givne betingelser: total last 175 kp.
Akseldiameter 20 mm, 500 o/m. 

 Løsning:
I kurvediagrammet under punktet diagram findes ved skæring mellem lodret linie for 500 °/m og kurven Ø 20 mm aksel og videreføring vandret til skalaen yderst til venstre:
P = 35 kp/cm2 af den projicerede flade.  

Totallasten, der er 175 kp kræver således et projiceret areal på: 175 kp: 35 kp/cm2 = 5 cm2 = 500 mm2 

 Det er således nødvendigt med en længde på: 500 mm2 : 20 mm = 25 mm 

Bemærk:
Man kan ikke udfra diagrammet ekstrapolere for meget små eller meget store hastigheder. 

 Rådspørg os i sådanne tilfælde