top

Vacuumimprægnering

En af de specielle egenskaber ved sintrede materialer er at de er porøse.

Denne kendsgerning udnyttes specifikt ved fremstilling af sintrede filtre og selvsmørende lejer.

Ved selvsmørende lejer fyldes poresystemet med en olie eller en fedt under en vacuumproces, almindeligvis kaldet olieimprægnering.

Den selvsmørende effekt opstår ved at den i poresystemet indlejrede olie, har en langt højere termisk udvidelseskoefficient end basismaterialet, hvorfor der ved blot den mindste opvarmning (forårsaget af friktion mellem leje og aksel) strømmer ekstra smøremiddel til lejefladen. Efter brug – når lejet køler af - suges olien tilbage i porøsiteterne pga. kapillarvirkningen.

Dette kan også udnyttes i andre konstruktioner, hvor en selvsmørende effekt ønskes.

Det skal understreges at ikke blot filtre og selvsmørende lejer er i stand til at suge olie. Alle konventionelt pulverpressede emner er porøse, med mindre poresystemet er lukket ved en efterbehandling.

Placeres sådanne emner i lidt olie, er de i stand til at suge sig selv fulde af olie, på samme måde som et stykke sukker der dyppes i kaffe.